İzmir Lokma Blog Bilgilendirme

İzmir Lokma Blog Bilgilendirme

İzmir lokma blog bilgilendirme sayfamızda amacımız güncel olarak İzmir lokma tatlısı yapımı ve servisi sektöründe detaylı bilgilendirme yapmaktır.

Blog details

Çünkü bu sektörde doğru düzgün vergi kaydı olmayan kişi veya firmalar hizmet sunmakta, hiçbir oda, kurum ya da kişi tarafından denetlenmemektedir.

“Hayır hizmeti” olduğu için resmi kamu kurumları da nerede ise hiçbir lokma aracına yaklaşmamakta, denetim yapma yönünde girişimde dahi bulunmamaktadır. Sizler yüzlerce misafirinize ikram edilen lokma tatlısının nasıl, nelerden yapıldığı dahi bilmemekte, görmemektesiniz.

Müthiş bir dayanışma geleneği olan İzmir lokma tatlısı hayra ikramı bu merdiven altı kişi veya firmalar tarafından adeta tatlı, şekerli zehir dağıtımına dönüştürülmüş durumdadır. Neden böyle olduğunu elbette detaylı oalrk sizinle paylaşacağız.

İzmir Lokmacı Firmaları Denetlenmeli

Başta bizim firmamı ve tüm İzmir lokmacı firmalarının denetlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Maliye denetlemeli.

İzmir Lokma Bilgilendirme

Sağlık bakanlığı denetlemeli. Günlük, anlık olarak da siz, hizmet alan kişinin kendisi denetlemedir.

Maliye denetlemeli çükü çok ciddi bir vergi kaybı, vergi kaçırılması yaşanmaktadır. İzmir lokmacı firmalarının büyük bir çoğunluğu vergiye tabi değildir. Vergi ödememektedir. İlla vergi ödesin demiyoruz. Vergi den muaf dilecekse de bu kamu tarafından muaf edilmeli nedeni kamu ile paylaşılmalıdır.

İlgili sağlık bakanlı neden denetlemelidir. Çünkü İzmir lokma tatlısı için standart düzeyde hangi lokma malzemelerinin kullanılması gerektiği belirlenerek o malzemelerin kullanılıp kullanılmadığı denetime tabi tutulmalıdır. Örneğin şeker yerine yapay tatlandırıcı kullanan onlarca İzmir lokmacı firması var ve biz bunu biliyoruz.

Hiçbir markası olmayan un dahi olduğu tartışmalı un ile lokma tatlısı yapan onlarca lokmacı var. Bu hizmeti alan bunun farkında dahi değil. Örneğin hangi tür unun kullanılması gerektiği ve kaliteli un değeri standardı ilgili kurumlarca belirlenip kontrol edilebilir.

İzmir Lokma Yağı Facia

İzmir lokma yağı facia dediğimizde muhtemelen ürkütücü olacaktır. Fakat kalitesiz aynı yağın bir iki değil dört beş kere kızartılarak yakılarak kullanılması sağlık açısından facia değil midir? Üstelik hamur tatlısı kızartılmasından bu yanık yağın kullanılması ölümcül facia olarak değerlendirilemez mi?

Eve bunu yapan az değil yarısından fazlasıdır. Yapmayan nadirdir. Bir yağı bir kere kullanan İzmir lokma firması çok azdır. Bu denetlenmeli ama asıl denetimi hizmeti alan tarafından yapılmalıdır. Gözünün önünde yağı açtırmalıdır. Böylece hem markasını hem de yakılmamış olduğunu kontrol etmiş olur.

Yanık yağ kullanımını ancak siz, lokma hizmeti veren engelleyebilir. Bunu engellemenin fiilen başka türlü mümkün olduğunu sanmıyoruz.

En az yanık yağ kadar tehlikeli olan yapay tatlandırıcı kullanımını da ancak siz hayrınıza hizmet veren lokma firmasını denetleyerek engelleyebilirsiniz. Şerbetin yanınızda hazırlanmasını, şerbette kullanılan şekerin bizzat denetiminizde kullanılmasını isteyerek bunu yaparak yapay tatlandırıcı kullanılmasına mani olabilirsiniz.

Yukarda sıraladığımız daha bir çok sağlığı tehlikeye atan İzmir lokma tatlı yapımı ve servisi yapan firmalar dair bilgileri zaman ve fırsat oldukça İzmir lokma blog detayları sayfamızda paylaşmaya devam edeceğiz.